Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej