Zdarza się, że do apteki z wizytą przychodzi tajemniczy pacjent… Co wtedy?