Dekstrometorfan stosuje się w: leczeniu objawowym suchego, nieproduktywnego kaszlu różnego pochodzenia.