Opublikowano treść projektu nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.