Przekroczona rozpuszczalność substancji leczniczej to fizyczna niezgodność recepturowa – bardzo ważne jest więc przeanalizowanie składu leku przed jego sporządzeniem!