Preparatów z rezorcyną nie należy stosować na uszkodzoną skórę (np. rany), gdyż może to powodować ciężkie zapalenie skóry.