Narastające problemy z dostępem do leków to obecnie jeden z najważniejszych tematów, o którym dyskutują farmaceuci. Wspólnie z wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Barbarą Misiewicz-Jagielak – porozmawiamy o tym, jak ten problem wygląda z perspektywy producentów.