Zobacz pierwszy odcinek prowadzonego przez dr n. farm. Piotra Merksa cyklu “Szczepienia przeciwko grypie – kluczowe aspekty”!