Staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje tzw. opatrunek idealny? Jakie są jego najważniejsze cechy?