Ustawa o zawodzie farmaceuty w Sejmie jeszcze przed wyborami?