Lubelskie apteki zamieszane w „odwrócony łańcuch dystrybucji” oraz nowe wytyczne MZ na temat listy refundacyjnej