Przekonaj się, czy wybór między małymi i dużymi opakowaniami jest na pewno taki prosty?