Mocznik to naturalny związek, który powstaje w wątrobie ludzi oraz zwierząt ureolitycznych, jako produkt końcowy katabolizmu białek.