Ministerstwo zdrowia dało właśnie przyzwolenie na przejmowanie aptek przez sieci?