Sprawdź, dlaczego, w tym przypadku, konieczne było skonsultowanie receptury z lekarzem!