Zbyt rozmowny pacjent może skutecznie utrudnić przeprowadzenie skutecznego wywiadu farmaceutycznego.