Kwestę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia, w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.