Sprawdź, jak zachować się, gdy na recepcie zabraknie danych lub gdy zostały one wpisane błędnie, nieczytelnie bądź w sposób niezgodny z ustawą prawo farmaceutyczne.