Farmaceuta powinien również poinformować pacjenta z chorobami współistniejącymi z cukrzycą typu 2, że istnieją leki, które wpływają na glikemię.