W przypadku bólu bądź gorączki, lekiem pierwszego kontaktu dla kobiety w okresie laktacji jest ibuprofen.