ChPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego – to dla farmaceuty najlepsze i najszybsze źródło informacji o leku.