Tak. Takie przypadki są znane i wielokrotnie opisywaliśmy jest w serwisie MGR.FARM…