Pomocniczo atropina wykorzystywana jest w terapii kolki jelitowej, nerkowej i wątrobowej.