Zobacz zaktualizowaną wersję webinaru „Realizacja recept od 1 lipca – koniec okresu przejściowego”.